»

23

Tháng
[mp3, Videoclip] – Trung Quốc Thoại – 中国话 (Zhōngguó huà) – S.H.E

[mp3, Videoclip] – Trung Quốc Thoại – 中国话 (Zhōngguó huà) – S.H.E

Lời tiếng Trung & Dịch tiếng Anh: 扁担宽板凳长 Bian dan kuan Ban deng chang The bo staff is wide; the bench is long 扁担想绑在板凳上 Bian dan xiang bang zai ban den shang The bench wants to tie itself to the ends of the bo staff 扁担宽板凳长 Bian dan kuan Ban deng chang The bo staff […]

13

Tháng
Một số câu nói "thâm thúy" của người Trung Quốc

Một số câu nói "thâm thúy" của người Trung Quốc

Some Funny Expressions In this article, I have tried to share 11 Chinese expressions which I consider funny. I have also provided the pinyin, a translation and the general meaning of the said expressions. Some of the expressions are difficult to translate, such as 花花公子 in which case I broke down the expression in parts […]

28

Tháng
Danh ngôn, tục ngữ tiếng Trung Quốc

Danh ngôn, tục ngữ tiếng Trung Quốc

Một số  câu danh ngôn, tục ngữ  Trung Quốc 大器晚成 (Dàqìwǎnchéng) – Đại  Khí Vãn Thành – Có tài nhưng thành đạt muộn 綽綽有餘 (Chuòchuòyǒuyú) – Xước Xước Hữu Dư – Giàu có dư dật 改邪歸正 (Gǎixiéguīzhèng) – Cải Tà Quy Chính – Cải tà quy chính 歪打正著 (Wāidǎzhèngzháo) – Oa Đả Chính Chước – Chó ngáp phải […]