Tất cả các bài có cùng Tag ‘hoc chu trungquoc vn’

20 Tháng 4 2011

Học chữ Trung Quốc qua bộ 8: Học chữ Văn, Cấn, Ma, Âm, Cổ, Dược, Thị, Bốc, Nạch, Bóng, Hào, Á, Mịch, Sơ, Sổ, Phết, Móc, Chủ, Hễ, Phương, Băng, Tiết, Vô, Nhất, Nôm

Học chữ Trung Quốc qua bộ 8: Học chữ Văn, Cấn, Ma, Âm, Cổ, Dược, Thị, Bốc, Nạch, Bóng, Hào, Á, Mịch, Sơ, Sổ, Phết, Móc, Chủ, Hễ, Phương, Băng, Tiết, Vô, Nhất, Nôm

1文 2. 艮 3. 鬼-音 4. 鼓-龠 5. 氏 6. 卜-疒 7. 彡-爻 8. 襾-冖-疋-亠 9. 丶-丿-亅-丨 10. 匚-匸-冫-卩 11. 无-一 wén 1 文 gěn / gèn 2. 艮 guǐ yīn 3. 鬼 - 音 gǔ yuè 4. 鼓 - 龠 shì 5. 氏 bǔ 6. 卜 - 30098 xiǎn / shān yáo 7. 彡 - 爻 mì pǐ tóu 8. 35198 - 冖 - 疋 - 亠 zhǔ piě jué shù 9. 丶 - 丿 - 亅 - 丨 fāng xì bīng jié 10. 匚 - 匸 - 冫 - 卩 wú yī 11. 无 - 一 Đọc là: 1.Văn là chữ viết , văn...

Xem chi tiết
stack