31 Tháng 8 2014

Uncategorized | đăng bởi

GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 1 – Bài 1 – 好像在哪见过你 (Hǎoxiàng zài nǎ jiànguò nǐ) - Giới thiệu: Hình như đã gặp bạn ở đâu?

GT Hội thoại tiếng Hoa thông dụng – Tập 1 – Bài 1 – 好像在哪见过你 (Hǎoxiàng zài nǎ jiànguò nǐ) - Giới thiệu: Hình như đã gặp bạn ở đâu?

[symple_divider style="fadein" margin_top="20px" margin_bottom="20px"] [symple_button color="green" url="#" title="Tiêu đề" target="blank" border_radius=""]第01课 - 好像在哪见过你[/symple_button] [symple_divider style="fadein" margin_top="20px" margin_bottom="20px"] [symple_button color="green" url="#" title="Tiêu đề" target="blank" border_radius=""]课文01 - Bài khoá 01[/symple_button] [symple_divider style="fad...

Xem chi tiết

Chi tiết các bài giáo trình Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng – 阶第汉语 - Chu Tiểu Bình

Chi tiết các bài giáo trình Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng – 阶第汉语 - Chu Tiểu Bình

[symple_button color="red" url="#" title="Giáo trình" target="blank" border_radius=""]Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng[/symple_button] [symple_box color="yellow" text_align="left" width="100%" float="none"] Tên tiếng Trung: 阶第汉语 Tên tiếng Anh: Step by Step Chinese Tên tiếng Việt: Đàm thoại tiếng Hoa thông dụng Chủ biên: Chu Tiểu Bình Nhà...

Xem chi tiết
30 Tháng 8 2014

Uncategorized | đăng bởi

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 5 – Bài số 69 – 提高自己 – Tígāo zìjǐ – Nâng cao bản thân

GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 5 – Bài số 69 – 提高自己 – Tígāo zìjǐ – Nâng cao bản thân

[symple_divider style="fadein" margin_top="20px" margin_bottom="20px"] [symple_button color="blue" url="#" title="Tiêu đề" target="blank" border_radius=""]第69课 - [/symple_button] [symple_divider style="fadein" margin_top="20px" margin_bottom="20px"] [symple_button color="blue" url="#" title="Video clip" target="blank" border_radius=""]Xem Video Clip[/symple_button] [symple_divider style="fadein" margin_top="20px" margin_bottom="20px"] ...

Xem chi tiết
29 Tháng 8 2014

Uncategorized | đăng bởi

Slow chinese: #107 – 胖子艾未未 (Pàngzi àiwèiwèi) – Người đàn ông mập Ngải Vị Vị

Slow chinese: #107 – 胖子艾未未 (Pàngzi àiwèiwèi) – Người đàn ông mập Ngải Vị Vị

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #107 - 胖子艾未未 (Pàngzi àiwèiwèi) - Người đàn ông mập Ngải Vị Vị - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/107-pang-zi-ai-wei-wei/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #107 - 胖子艾未未[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" flo...

Xem chi tiết
26 Tháng 8 2014

Ẩm thực | đăng bởi

叫化鸡 (乞丐鸡) (Jiào huā jī (qǐgài jī)) – Gà ăn mày, món ăn nổi tiếng Triết Giang, Trung Quốc

叫化鸡 (乞丐鸡) (Jiào huā jī (qǐgài jī)) – Gà ăn mày, món ăn nổi tiếng Triết Giang, Trung Quốc

叫化鸡 (乞丐鸡) (Jiào huā jī (qǐgài jī)) Khiếu Hoá Kê - Khất Cái Kê - Gà ăn mày, món ăn nổi tiếng Triết Giang, Trung Quốc Gà ăn mày là một trong số những đặc sản hàng đầu của trường phái ẩm thực Triết Giang (Trung Quốc), nổi tiếng khắp thế giới bởi cách chế biến độc đáo cũng như mùi vị thơm ngo...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #106 – 中国的少数民族 (Zhōngguó de shǎoshù mínzú) – Dân tộc thiểu số người Trung Quốc

Slow chinese: #106 – 中国的少数民族 (Zhōngguó de shǎoshù mínzú) – Dân tộc thiểu số người Trung Quốc

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #106 - 中国的少数民族 (Zhōngguó de shǎoshù mínzú) - Dân tộc thiểu số người Trung Quốc - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/106-zhong-guo-de-shao-shu-min-zu/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #106 - 中国的少数民族[/symple_button] [symple_box color="blue...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #105 – 海子 (Hǎizi) – Hải Tử

Slow chinese: #105 – 海子 (Hǎizi) – Hải Tử

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #105 - 海子 (Hǎizi) - Hải Tử - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/105-hai-zi/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #105 - 海子[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #105 - 海子 诗歌在中国有悠久的传统,历史上曾经出现过很...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #104 – 在中国找工作 (Zài zhōngguó zhǎo gōngzuò) – Tìm việc ở Trung Quốc

Slow chinese: #104 – 在中国找工作 (Zài zhōngguó zhǎo gōngzuò) – Tìm việc ở Trung Quốc

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #104 - 在中国找工作 (Zài zhōngguó zhǎo gōngzuò) - Tìm việc ở Trung Quốc - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/104-zai-zhong-guo-zhao-gong-zuo/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #104 - 在中国找工作[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="10...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #103 – 高富帅和白富美 (Gāofù shuài hé bái fùměi) – Trai Xinh Gái Đẹp

Slow chinese: #103 – 高富帅和白富美 (Gāofù shuài hé bái fùměi) – Trai Xinh Gái Đẹp

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #103 - 高富帅和白富美 (Gāofù shuài hé bái fùměi) - Trai Xinh Gái Đẹp - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/103-gao-fu-shuai-he-bai-fu-mei/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #103 - 高富帅和白富美[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left"...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #102 – 南锣鼓巷 (Nán luógǔ xiàng) – Nam La Cổ Hạng

Slow chinese: #102 – 南锣鼓巷 (Nán luógǔ xiàng) – Nam La Cổ Hạng

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #102 - 南锣鼓巷 (Nán luógǔ xiàng) - Nam La Cổ Hạng - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/102-nan-luo-gu-xiang/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #102 - 南锣鼓巷[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #102 - 南锣鼓巷 ...

Xem chi tiết
stack