01 Tháng 8 2014

Slow chinese: #35 – “冰城”哈尔滨 (“Bīng chéng” hā’ěrbīn) – “Băng Thành” Cáp Nhĩ Tân

Slow chinese: #35 – “冰城”哈尔滨 (“Bīng chéng” hā’ěrbīn) – “Băng Thành” Cáp Nhĩ Tân

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #35 - “冰城”哈尔滨 (“Bīng chéng” hā'ěrbīn) - "Băng Thành" Cáp Nhĩ Tân - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/35-bing-cheng-ha-er-bin/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #35 - “冰城”哈尔滨[/symple_button] [symple_box color="blue" text_ali...

Xem chi tiết
31 Tháng 7 2014

Slow chinese: #34 – 中国的人口 (Zhōngguó de rénkǒu) – Nhân khẩu ở Trung Quốc

Slow chinese: #34 – 中国的人口 (Zhōngguó de rénkǒu) – Nhân khẩu ở Trung Quốc

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #34 - 中国的人口(Zhōngguó de rénkǒu) - Nhân khẩu ở Trung Quốc - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/34-zhong-guo-de-ren-kou/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #34 - 中国的人口[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #34 - ...

Xem chi tiết
31 Tháng 7 2014

Slow chinese: #33 – 蚁族 (Yǐ zú) – Dân tộc Kiến

Slow chinese: #33 – 蚁族 (Yǐ zú) – Dân tộc Kiến

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #33 - 蚁族 (Yǐ zú) - Dân tộc Kiến - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/33-yi-zu/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #33 - 蚁族 (Yǐ zú) - Dân tộc Kiến[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #33 - 蚁族  我...

Xem chi tiết
31 Tháng 7 2014

Vân Nam – Trung Quốc – Tháng cô hồn: Để bạn trai sờ ngực sẽ không bị ma ám

Vân Nam – Trung Quốc – Tháng cô hồn: Để bạn trai sờ ngực sẽ không bị ma ám

Lễ xá tội vong nhân hay còn gọi là Lễ cô hồn không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn là một dịp lễ tết quan trọng của nhiều quốc gia Á đông. Và ngay cả các nước ở châu Âu cũng có những lễ cô hồn Trung Quốc Một hoạt động đặc biệt diễn ra trong ngày Rằm tháng 7 duy chỉ có ở Trun...

Xem chi tiết
31 Tháng 7 2014

Slow chinese: #32 – 圣诞节在中国 (Shèngdàn jié zài zhōngguó) – Lễ Giáng Sinh ở Trung Quốc

Slow chinese: #32 – 圣诞节在中国 (Shèngdàn jié zài zhōngguó) – Lễ Giáng Sinh ở Trung Quốc

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #32 - 圣诞节在中国 (Shèngdàn jié zài zhōngguó) - Lễ Giáng Sinh ở Trung Quốc - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/32-sheng-dan-jie-zai-zhong-guo/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #32 - 圣诞节在中国[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="l...

Xem chi tiết
31 Tháng 7 2014

Slow chinese: #31 – 粉丝爱好者 (Fěnsī àihào zhě) – Fan hâm mộ

Slow chinese: #31 – 粉丝爱好者 (Fěnsī àihào zhě) – Fan hâm mộ

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #31 - 粉丝爱好者 (Fěnsī àihào zhě) - Fan hâm mộ - 风声 - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/31-fen-si-ai-hao-zhe/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #31 - 粉丝爱好者[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #31 - 粉丝...

Xem chi tiết
30 Tháng 7 2014

Slow chinese: #30 – 中国的教育系统 (Zhōngguó de jiàoyù xìtǒng) – Hệ thống giáo dục của Trung Quốc

Slow chinese: #30 – 中国的教育系统 (Zhōngguó de jiàoyù xìtǒng) – Hệ thống giáo dục của Trung Quốc

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #30 - 中国的教育系统 (Zhōngguó de jiàoyù xìtǒng) - Hệ thống giáo dục của Trung Quốc - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/30-zhong-guo-de-jiao-yu-xi-tong/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #30 - 中国的教育系统[/symple_button] [symple_box color="blue" te...

Xem chi tiết
30 Tháng 7 2014

Slow chinese: #29 – 光棍节(Guānggùn jié) – Lễ độc thân

Slow chinese: #29 – 光棍节(Guānggùn jié) – Lễ độc thân

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #29 - 光棍节(Guānggùn jié) - Lễ độc thân - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/29-guang-gun-jie/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #29 - 光棍节[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #29 - 光棍节 中国人对数字...

Xem chi tiết
30 Tháng 7 2014

Slow chinese: #28 – Phong Thanh (Fēngshēng) – 风声

Slow chinese: #28 – Phong Thanh (Fēngshēng) – 风声

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #28 - Phong Thanh (Fēngshēng) - 风声 - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/28-feng-sheng/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #28 - 风声[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #28 - 风声 中国人自己生产的电影也叫国产电影。最近...

Xem chi tiết
30 Tháng 7 2014

Slow chinese: #27 – 吴语 (Wúyǔ) – Ngô ngữ

Slow chinese: #27 – 吴语 (Wúyǔ) – Ngô ngữ

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #27 - 吴语 (Wúyǔ) - Ngô ngữ - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/27-wu-yu/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #27 - 吴语[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #27 - 吴语 来自美国的孟乐岚想知道吴语和普通话的区...

Xem chi tiết
stack