»

Tháng

Một

Dũng Cá Xinh
[Thành ngữ Trung Hoa] 九牛一毛 (jiǔniúyīmáo) – Cửu Trâu Nhất Mao
[Thành ngữ Trung Hoa] 九牛一毛 (jiǔniúyīmáo) – Cửu Trâu Nhất Mao

Vào thời Hán Vũ Đế, có một vị tướng tên là Lý Lăng, người nổi tiếng dũng cảm và nhiều tài thao lược trên trận mạc. Lý Lăng được bổ nhiệm chỉ huy quân đội đánh giặc Hung Nô, kẻ thù phương Bắc của Trung Quốc thời bấy giờ. Sau nhiều trận chiến dài ngày, […]