29 Tháng 8 2014

Uncategorized | đăng bởi

Slow chinese: #107 – 胖子艾未未 (Pàngzi àiwèiwèi) – Người đàn ông mập Ngải Vị Vị

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #107 - 胖子艾未未 (Pàngzi àiwèiwèi) - Người đàn ông mập Ngải Vị Vị - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/107-pang-zi-ai-wei-wei/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #107 - 胖子艾未未[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" flo...

Xem chi tiết
26 Tháng 8 2014

Ẩm thực | đăng bởi

叫化鸡 (乞丐鸡) (Jiào huā jī (qǐgài jī)) – Gà ăn mày, món ăn nổi tiếng Triết Giang, Trung Quốc

叫化鸡 (乞丐鸡) (Jiào huā jī (qǐgài jī)) – Gà ăn mày, món ăn nổi tiếng Triết Giang, Trung Quốc

叫化鸡 (乞丐鸡) (Jiào huā jī (qǐgài jī)) Khiếu Hoá Kê - Khất Cái Kê - Gà ăn mày, món ăn nổi tiếng Triết Giang, Trung Quốc Gà ăn mày là một trong số những đặc sản hàng đầu của trường phái ẩm thực Triết Giang (Trung Quốc), nổi tiếng khắp thế giới bởi cách chế biến độc đáo cũng như mùi vị thơm ngo...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #106 – 中国的少数民族 (Zhōngguó de shǎoshù mínzú) – Dân tộc thiểu số người Trung Quốc

Slow chinese: #106 – 中国的少数民族 (Zhōngguó de shǎoshù mínzú) – Dân tộc thiểu số người Trung Quốc

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #106 - 中国的少数民族 (Zhōngguó de shǎoshù mínzú) - Dân tộc thiểu số người Trung Quốc - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/106-zhong-guo-de-shao-shu-min-zu/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #106 - 中国的少数民族[/symple_button] [symple_box color="blue...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #105 – 海子 (Hǎizi) – Hải Tử

Slow chinese: #105 – 海子 (Hǎizi) – Hải Tử

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #105 - 海子 (Hǎizi) - Hải Tử - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/105-hai-zi/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #105 - 海子[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #105 - 海子 诗歌在中国有悠久的传统,历史上曾经出现过很...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #104 – 在中国找工作 (Zài zhōngguó zhǎo gōngzuò) – Tìm việc ở Trung Quốc

Slow chinese: #104 – 在中国找工作 (Zài zhōngguó zhǎo gōngzuò) – Tìm việc ở Trung Quốc

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #104 - 在中国找工作 (Zài zhōngguó zhǎo gōngzuò) - Tìm việc ở Trung Quốc - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/104-zai-zhong-guo-zhao-gong-zuo/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #104 - 在中国找工作[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="10...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #103 – 高富帅和白富美 (Gāofù shuài hé bái fùměi) – Trai Xinh Gái Đẹp

Slow chinese: #103 – 高富帅和白富美 (Gāofù shuài hé bái fùměi) – Trai Xinh Gái Đẹp

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #103 - 高富帅和白富美 (Gāofù shuài hé bái fùměi) - Trai Xinh Gái Đẹp - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/103-gao-fu-shuai-he-bai-fu-mei/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #103 - 高富帅和白富美[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left"...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #102 – 南锣鼓巷 (Nán luógǔ xiàng) – Nam La Cổ Hạng

Slow chinese: #102 – 南锣鼓巷 (Nán luógǔ xiàng) – Nam La Cổ Hạng

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #102 - 南锣鼓巷 (Nán luógǔ xiàng) - Nam La Cổ Hạng - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/102-nan-luo-gu-xiang/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #102 - 南锣鼓巷[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #102 - 南锣鼓巷 ...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #101 – 韩寒 (Hánhán) – Hàn Hàn

Slow chinese: #101 – 韩寒 (Hánhán) – Hàn Hàn

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #101 - 韩寒 (Hánhán) - Hàn Hàn - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/101-han-han/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #101 - 韩寒[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #101 - 韩寒 作家、赛车手、App主编、电...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #100 – 温州人 (Wēnzhōu rén) – Người Ôn Châu

Slow chinese: #100 – 温州人 (Wēnzhōu rén) – Người Ôn Châu

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #100 - 温州人 (Wēnzhōu rén) - Người Ôn Châu - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/99-gao-kao/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #100 - 温州人[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #100 - 温州人 中国人对于自己...

Xem chi tiết
19 Tháng 8 2014

Slow chinese: #99 – 高考 (Gāokǎo) – Thi đại học

Slow chinese: #99 – 高考 (Gāokǎo) – Thi đại học

[symple_testimonial by="admin"]Slow chinese: #99 - 高考 (Gāokǎo) - Thi đại học - Nguồn: http://www.slow-chinese.com/podcast/99-gao-kao/[/symple_testimonial] [symple_button color="blue" url="#" title="Bài khóa" target="self" border_radius=""]Slow chinese: #99 - 高考[/symple_button] [symple_box color="blue" text_align="left" width="100%" float="none"] #99 - 高考 每年6月7日和8日,中国大陆地区的高中毕业...

Xem chi tiết
stack