»

Tháng

Tháng

Ba

Tháng

Hai

Tháng

Một

Dũng Cá Xinh
Blog 003: Học ngoại ngữ có bạn bè, có cơ hội, có công việc và có TIỀN
Blog 003: Học ngoại ngữ có bạn bè, có cơ hội, có công việc và có TIỀN

Mọi người đều biết học ngoại ngữ là có lợi, nhưng lợi nhiều hay ít thì có lẽ mọi người chưa hình dung được, để dễ hình dung, mình xin trích dẫn 1 câu vô cùng kinh điển: Biết 1 ngoại ngữ không bao giờ thất nghiệp Biết 2 ngoại ngữ không bao giờ nghèo […]